Matsferlið
Umhverfismatsskýrsla
Ásýnd
Álit

Skýringar

Valkostir
Skipulagslína
Valkostur 1b
Tengivegir
Valkostur 2
Tengivegir
Valkostur 3
Tengivegir
Valkostur 4
Tengivegir
Valkostur 4b
Tengivegir
Valkostur 5
Tenging við valkost 4
Tenging við valkost 4b
Tengivegir
Athugunarsvæði
Umhverfisþættir
Friðlýst svæði
Svæði á náttúruminjaskrá
Mikilvæg fuglasvæði
Vatnsverndarsvæði
Svæði á náttúruverndaráætlun
Svæði á B-hluta náttúruminjaskrár
Verndarsvæði í byggð
Grunngögn
Vegir

Götukort

Loka glugga (X)

+

-

Senda ábendingu